Tillstånd för kamera på drönare

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre inte behöver tillstånd.

Tillstånd krävs för kamera på en drönare men inte för kamera i en bil.

Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte manövreras på den plats där den är uppsatt. 
Om en sådan kamera kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde måste länsstyrelsen ge sitt tillstånd.
Kameran på drönaren ska användas för att ta foton på byggnader och miljöer från luften. Kameran i bilen och på cykeln ska användas för att under färd ta bilder till bl.a. sociala medier.
Kamerorna ska inte bara helt tillfälligt utan återkommande placeras i en bil, på en cykel eller på en drönare.

Domstolen fann därför att de är uppsatta i lagens mening.
Kameran i bilen och på cykeln ska alltså fästas på insidan av vindrutan respektive på cykelstyret. Den är därmed uppsatt i förarens omedelbara närhet och manövreras av denne på platsen. Den är därför inte en övervakningskamera.
När det däremot gäller kameran på drönaren ska den fotografera från luften men hanteras från marken. Domstolen ansåg därför att den inte manövreras på platsen. Domstolen fann vidare att kameran kan användas för personövervakning, även om det inte är syftet. Kameran är därför att betrakta som en övervakningskamera. Eftersom kameran dessutom kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde är den tillståndspliktig. 
Målet som gällde kameran som ska fästas på drönaren har skickats tillbaka till förvaltningsrätten för prövning av frågan om tillstånd ska medges. Det andra målet är helt avslutat.

28853039-origpic-56c53f