Utvärdering av den nya stödordningen

I dagarna påbörjar Filminstitutet utvärderingen av den nya stödordning som lanserades våren 2018. Samtliga 17 stöd ska utvärderas i olika omgångar beroende på hur länge respektive stöd hunnit verka. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020. 

Först ut är utvecklings- och produktionsstöden för lång spelfilm, lång och kort dokumentärfilm samt kortfilm och nya format.

Utvärderingen är indelad i tre delar:

Enskilda möten med representanter från branschrådet för utveckling och produktion synpunkter via mejlbox frågor till slumpvis utvalda upphovspersoner som direkt eller indirekt tagit del av stöd under aktuell tid.

Eventuella större förändringar av stöden förankras i branschrådet samt beslutas på närliggande styrelsemöte.

Mejlbox för synpunkter kommer finnas på www.filminstitutet.se från 26 april.

För frågor:

Kristina Colliander, chef avdelningen Filmstöd

kristina.colliander@filminstitutet.se

Magdalena Jangard, chef Produktionsstödsenheten

magdalena.jangard@filminstitutet.se