SVT ignorerar drönarförbudet med kamera

SVT kommer inte att rätta sig efter HFR:s dom angående kameror på drönare. SVT vilar alltså sitt ställnngstagande på att Yttrandefrihetsgrundlagen står över domen.

Strategichefen Jimmy Ahlstrands förklaring av lagtolkningen:

”Vår bedömning är givetvis att vi inte bryter mot lagen utan att lagen i denna del inte är tillämplig på vår publicistiska verksamhet, bl a då ygl är överordnad och lagen inte riktar sig mot ordinarie tv-produktion.

Det är inte heller denna typ av anskaffande eller användning som prövats i domen från hfr”, skriver han till Breakit. 

Läs mer på Breakit.se