AI–den nya teknikens möjligheter för svensk film?

Nu finns inspelningen från AI-konferensen att ta del av på Filminstitutets Youtube-kanal: AI och svensk film – hot eller möjligheter? Lyssna till både svenska och internationella gäster diskutera AI i relation till filmbranschen. Vad kan AI göra som vi inte kunde tidigare? Hur arbetar man praktiskt med AI? Vilka yrken kommer att förändras? Hur kan vi säkerställa rätt kompetens? Hur kan arbetsflödena effektiviseras? Vad finns det för juridiska och etiska aspekter?
Här är länken till videon