Bergmanveckan 2022 – vi är bättre tillsammans!

Ingen filmkonst skapas av ett ensamt geni – film blir till i symbios med andra. I år skulle Ingmar Bergmans mesta filmfotograf, Sven Nykvist ha fyllt 100 år. Årets festival får temat Better Together – Celebrating Sven Nykvist and the Magic of Creative Partnerships.Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi de kreativa processer som ger en filmidé liv, och framtiden för kreativa samarbeten.
Läs mer här