Digitalisering av vårt filmarv

SFI håller nu på att digitalisera vårt filmarv. Regeringen beviljade SFI 40 miljoner kronor under fem år med start 2014 för att vi skulle kunna påbörja det stora digitaliseringsprojektet. SFI uppskattar att pengarna räcker till cirka 500 filmer. Efter 2018 vill vi naturligtvis fortsätta arbetet.

Drygt halvvägs i digtialiseringsprojektet 2014-2018 presenterar Filminstitutet rapporten ”Digitaliseringen och tillgängliggörandet av det svenska filmarvet”, om resultatet hittills och möjligheter och utmaningar framåt. Rapporten lämnades över till kulturdepartementet 20 januari 2017.

Läs mer på SFI:s hemsida

Ladda ner SFI:s rapport om digitaliseringen här