Filmen är inte död

Kodak 2332Kodak har signerat ett avtal med sex Hollywood-bolag: Warner Brothers, Disney, Universal, Paramount, Fox och Columbia. Avtalet går ut på att Kodak fortsätter att leverera film bl.a. efter lobbying från Martin Scorsese, Quentin Tarantino och Christopher Nolan. Den lobbying har uppenbarligen inte varit förgäves och filmens överlevnad är säkrad ett tag framöver.

En talesman från Kodak meddelade följande efter undertecknandet av avtalet:

With the support of the major studios, the creative community can continue to confidently choose film for their projects. We’ve been asking filmmakers, what makes a project “FilmWorthy.” Their responses have varied from the need for its exceptional depth to its distinctive grain, but overwhelmingly, the answer is ‘the story.’ They need film to tell their stories the way they envision them, and hold a strong desire for it to remain a critical part of their visual language. Enabling artists to use film will help them to create the moments that make cinema history. The agreements announced today are a powerful testament to the power of film and the creative vision of the artists telling them.

Läs mer på NoFilmschool