Filminstitutet och PwC presenterar rapport om fildelningsmisstankar

Välkommen till en dialog om säkerheten kring hantering av film.

Tid: Måndagen den 12 december kl. 15-17
Plats: Bio Victor, Filmhuset, Stockholm
Moderator: Cecilia Garme, politisk journalist

Tre månader har gått sedan det riktades misstankar om illegal fildelning mot Svenska Filminstitutet.
Den oberoende externa utredning som tillsattes i samband med detta är nu klar och resultatet ska presenteras på ett möte med branschen.
Den ansvarige utredaren Ulf Sandlund, chef för Forensic Services på revisionsbyrån PwC, PricewaterhouseCoopers,
kommer att redogöra för metoder och resultat.

Dessutom kommer säkerheten kring hantering av film i branschen i stort diskuteras. Deltar gör bl a Anna Serner, Filminstitutets VD och Paul Pintér,
polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott, som kommer att ge råd kring hur man som filmare bäst skyddar sin film.

Se video från mötet här

Rapport om fildelningsmisstankarna klar

I samband med de misstankar om illegal fildelning som framfördes mot Svenska Filminstitutet i början av hösten tillsatte Filminstitutet en oberoende extern utredning av händelserna. Utredningen är nu klar och inga bevis har hittats som kopplar Filminstitutet till anklagelserna.

Utredningen har gjorts av revisionsfirman PWC. Deras uppdrag har varit att undersöka de anklagelser som framfördes, att göra en bredare granskning av säkerheten i Filminstitutets hantering av film samt att föreslå eventuella förslag till förbättringar.

Bakgrunden var att Filminstitutet mottagit uppgifter om att illegal kopiering av ett antal svenska filmer skett på Filminstitutet, att filmer laddats upp på Pirate Bay och fildelats från Filminstitutets nätverk, samt att Filminstitutets personal antyddes ha medverkat till detta. En polisanmälan gjordes senare av ett antal av filmbranschens organisationer, dock ej riktad mot Filminstitutet utan mot de illegala handlingarna i sig.

PWC har i sin omfattande undersökning bland annat gjort en genomsökning av ett mycket stort antal filer från IT-system och brandväggsloggar samt genomfört forensisk-teknisk säkring och analys av ett antal datorer. Det senare innebär att även tidigare raderade filer kunnat återskapas och undersökas. Vidare har PWC bland annat granskat den fysiska hanteringen av film i Filmhuset och varit i kontakt med Doubletrace AB, företaget som stod för uppgifterna misstankarna baserades på.

PWC:s slutsatser i korthet:
– PWC har inte identifierat något som tyder på att Filminstitutet eller dess personal haft koppling till de uppgifter som framförts i polisanmälan eller i media.

  • PWC har inte kunnat knyta någon otillbörlig hantering av film till Filminstitutets kontrollsfär.

  • Samtliga filmer som berörs i polisanmälan har laddats upp på Pirate Bay efter att de haft biopremiär. Alltså har filmerna varit spridda till en mycket större krets än Filminstitutet. En av filmerna har heller aldrig ens fysiskt befunnit sig i Filmhuset. Filminstitutet har heller ej haft utrustning för scanning.

  • Den IP-adress som ska ha synts i fildelningsaktiviteterna tillhör den brandvägg som delades av betydligt fler än Filminstitutets personal, dvs hyresgäster, allmänhet, konferensgäster m fl. När PWC undersökt om det överhuvudtaget går att fildela från nätverket har man lyckats, men inte på samma sätt som angivits eller med det tillvägagångssätt som används på Pirate Bay. PWC menar därför att inga fakta hittats som kan koppla Filminstitutets personal eller utrustning till påståendena.

  • Utöver detta lämnar PWC ett antal rekommendationer för hur säkerheten kan höjas ytterligare i Filmhuset och i Filminstitutets hantering av film.

Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet, kommenterar:
– Det känns skönt att vi äntligen har fått PWC:s rapport och att den visar dels att vi har en hög IT-säkerhet och dels att PWC inte kan hitta några spår alls som kan koppla anklagelserna till oss. Det går naturligtvis inte att utesluta något till 100% men vi har nu gjort allt som står i vår makt för att på ett trovärdigt sätt utreda frågan.
– Med den här rapporten i ryggen hoppas vi på ett fortsatt förtroendefullt samarbete framåt med filmbranschen. Vi kommer att i dialog med dem ta oss an de åtgärder rapporten pekar på för att ytterligare höja vår säkerhet. I övrigt ser vi fram emot att nu ägna all vår kraft och energi åt att jobba för den svenska filmen.

Välkomna till eftermiddagsseminarium om utredningen och om säkerhet i filmbranschen
Måndagen den 12 december arrangerar Filminstitutet ett möte med filmbranschen med syfte att föra en dialog om säkerheten kring hantering av film. Medverkar gör Ulf Sandlund, chef för Forensic Services på PWC och ansvarig för utredningen, som kommer att redogöra för dess metoder och resultat. Dessutom kommer säkerheten kring hantering av film i branschen i stort att diskuteras, med bl a Anna Serner, Filminstitutets VD, och Paul Pintér, polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott, som kommer att ge råd om hur man som filmare bäst skyddar sin film.

Tid: Måndagen den 12 december kl 15-17
Plats: Filmhuset, Stockholm
Vänligen anmäl din närvaro till osa@sfi.se.