Ingmar Bergman och Sven Nykvist på ASC:s web

Ingmar Bergman
På John Bailey’s, ASC, blog skriver han om Ingmar Bergman och Sven Nykvist och Fårö. Där finns också flera videointvjuer att titta på.

Här är länken till ASC:s artikel om Bergman del 1
Bergman och Fårö del 2