“Jussi I våra hjärtan” – en film av Torbjörn Lindqvist

Jussi Björling
Vår kollega Torbjörn Lindqvist, FSF, har gjort en dramadokumentär om tenoren Jussi Björling, men anledning att det är nu 100 år sedan Jussi föddes.
Med gamla film- och stillbilder, samt nytagna gestaltande bilder och intervjuer med arbetskamrater och barnen Björling, berättar Torbjörn på ett intressant sätt hur vår världsstjärna blev så stor som operatenor.
Det är Folkets Bio som har distributionen och den kommer att visas på biografer landet runt, bl.a. hos Folkets Hus och Parker. Premiär blir den 2 februari.

Här finns en trailer