Les Zellan lämnar Cooke

I ett pressmeddelande från idag: Cooke Optics meddelade idag att dess styrelseordförande, Les Zellan, kommer att lämna företaget, och dess VD, Robert Howard, kommer att gå i pension, båda från och med 31 Oktober 2020. Tim Pugh tillträder som VD, medan Kees van Oostrum, för närvarande styrelseledamot i Cooke Optics, blir styrelseordförande.
Läs mer på FDTimes