Linus Sandgren, FSF, använde film till “First Man”

På Kodaks blog kan du läsa hur Linus Sandgren. FSF, använde film, Super16, 35mm och IMAX formaten, för att skapa rätt stämning i filmen ”First Man”.

Bild: Daniel McFadden/Universal Pictures and DreamWorks Pictures.

Se Kodaks blog     Artikel i Metro.se