Medlemskap i FSF

Medlemskap i FSF erhålles enbart genom att man bjuds in till föreningen. Man söker alltså inte in själv. DoP som varit medlem i föreningen i minst två år kan föreslå kandidat till medlemskap, och skall då lämna in detta förslag till styrelsen senast en månad innan årsmöte. Denna ser också till att de relevanta handlingar kommer in i tid så att styrelsen kan göra sin bedömning. Medlemskap beslutas sedan i majoritet, och klubbas igenom på årsmöte.

Det finns tre kategorier av medlemskap:

  1. DoP-medlem (ordinarie medlem)
  2. Hedersmedlem
  3. Adjungerad medlem

Skillnaden mellan kategorierna är främst vilken typ av jobb man utför. Om det är tunga dramaproduktioner eller påkostade reklamfilmer där man har ansvar för ett stort team, komplicerade ljussättningar och höga budgetar bör man vara DoP. Det gäller även fotografer för längre dokumentärfilm, förutsatt att man kan uppvisa erfarenhet och färdighet när det gäller ljussättning och dramaturgi. Om man jobbar med enklare produktioner, med mindre team, ansvar och budgetar kan man vara adjungerad medlem. Adjungerad medlem kan beredas ordinarie medlemskap så småningom.

Kriterier för DoP-medlemskap

Medlemskap i FSF skall ses som en kvalitetsstämpel. För att komma ifråga bör man ha minst tre års dokumenterad erfarenhet och kunna uppvisa att man behärskar bildberättande.
Det är särskilt meriterande med längre fiction- eller dokumentärjobb som haft distribution. För filmfotografer som jobbar med reklam och/eller musikvideo, annan tv-produktion eller videokonstnärer så är det svårare att bedöma exakt var gränsen går för att kvala in. Där får styrelsen konferera och fatta individuella beslut.

Det finns även andra som kan kvalificera som DoP, och detta får tas från fall till fall.
Ordinarie medlem äger rätt att, och bör, framhålla sin yrkestillhörighet med FSF:s initialer efter namnet i filmens för- eller eftertexter.

För att bedöma kandidat behövs följande:
1. Arbetsprover (showreel, hemsida, eller klipp på vimeo eller dyl.)
2. CV med relevanta produktioner och utbildningar. Undvik kameralistor och andra jobb än de som relaterar till filmfoto.
3. Kort presentationstext på 200-700 tecken

Hedersmedlemskap

Pensionerad DoP-medlem över 75 års ålder erbjuds hedersmedlemskap.

Adjungerade

Adjungerat medlemskap kan bedömas som ett juniormedlemskap för filmfotografer. Nyutbildade filmfotografer som gått ut STDH bör blir erbjudna adjungerat medlemskap direkt. Även danska, norska och polska filmskolornas utexaminerade filmfotoelever omfattas av samma regler, men de måste höra av sig själva. I övrigt skall man bjudas in som DoP:s, av redan existerande medlem, och gå igenom en urvalsprocedur och röstning.

En adjungerad medlem kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte rösträtt på årsmöte, ej heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn.
Medlem i fsf kan förslå filmfotograf, men även t ex b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller annan yrkesarbetande med syssla nära relaterat till filmfoto till adjungerat medlemskap.

Avgifter för medlemskap:

  • DOP-medlem: 1500 SEK/år
  • Hedersmedlem: ingen avgift
  • Adjungerad medlem: 750 SEK/år