Nya FSF-medlemmar

Vid årsmötet den 22 februari valdes åtta nya medlemmar in i föreningen. Dessutom blev det några nya namn i styrelsen.

FSF hade fått in åtta ansökningar, och samtliga sökande beviljades inträde i föreningen av årsmötesdeltagarna.

De åtta nya medlemmarna är:

  • Adam Frisch (Stockholm/London)
  • David Hellman (Stockholm)
  • Hoyte van Hoytema (Stockholm)
  • Ellen Kugelberg (Hägersten)
  • Nille Leander (Malmö)
  • Andréas Lennartsson (Lidingö)
  • Andres Rignell (Åkersberga)
  • Aril Wretblad (Stockholm)

Två nya styrelsemedlemmar valdes in: Ewa Cederstam och Mattias Högberg. Tony Forsberg tar över ordförandeklubban efter Ulf Brantås, i första hand endast för kommande verksamhetsår. Stig Hallgren avgick som kassör efter många års förtjänstfullt arbete på denna post. Roland Sterner tar över som kassör och avgår därför som sekreterare. I övrigt är det samma styrelsemedlemmar som tidigare.

Årsmötesprotokollet är nu skrivet och är utsänt för justering. Det ska distribueras till samtliga medlemmar snarast möjligt.