Nytt EU-stöd för den audiovisuella industrin

image
MEDIA 2007 heter EU:s nya stödprogram för den audiovisuella industrin. Det antogs av Europaparlamentet och Europarådet den 15 november och publicerades i EU:s officiella tidning den 24 november.

MEDIA 2007 ersätter det nuvarande MEDIA Plus. Inom programmet finns stöd till utveckling av europeisk film, tv och multimedia; distribution och marknadsföring samt utbildning. Förutom redan existerade stöd kommer det nya programmet fokusera på on-linedistribution och digitalisering. Målsättningarna är att bevara Europas kulturella och språkliga mångfald, att öka spridningen av europeiska filmer och verk över gränserna och att främja den audiovisuella industrins konkurrenskraft.

Sedan 1993 är Sverige medlem i MEDIA-programmet och med åren har den svenska branschen blivit allt bättre på att ta tillvara de stödmöjligheter som finns. -Vi ser fram emot ett nytt program och hoppas givetvis att trenden fortsätter, säger Peter Hald, vice VD och produktionschef vid Svenska Filminstitutet.
MEDIA 2007 träder i kraft den 1 januari 2007.

Budget för det sjuåriga programmet (2007-2013) ligger på 755 miljoner euro och är uppdelad på följande sätt:

  • Utbildning 7 %
  • Utveckling minst 20 %
  • Distribution minst 55 %
  • Marknadsföring 9 %
  • Pilotprojekt 4 %
  • Administration minst 5 %.

För mer information kontakta Henrik Schmidt, MEDIA Desk Sverige,
Svenska Filminstitutet, Tel: 08-6651207, Mobil: 0737450658
henrik.schmidt@sfi.se
www.mediadesk.se