Sex kvinnliga filmfotografer nominerade

I år nominerade Television Academy i USA sex kvinnor i de sex filmkategorierna. Även om deras område fortfarande till stor del domineras av män, identifierar dessa kvinnor förändringar i anställningsmetoder som ett steg mot mer mångfald på uppsättningen.
De sex kvinnor som nominerats i DP-kategorierna förklarar också hur de lyfte fram mångfaldsansträngningarna som tillförde äktheten till dessa projekt.
Läs här på The Hollywood Reporter magazine.