SFI digital handläggning av stöd, intake och handläggningstider

Svenska Filminstitutet övergår nu successivt till digital hantering av all stödhandläggning. Läs mer om detta nedan, där vi också informerar om intake under december och våra handläggningstider under jul- och nyårshelgerna.

Under hösten 2018 har Filminstitutet tagit det första steget bort från pappersbaserade arbetsrutiner för att successivt övergå till digital hantering av all stödhandläggning. För vissa typer av stöd har sökande exempelvis numera möjlighet att skicka in digitala ansökningshandlingar via e-post istället för att posta pappersdokument. Från och med 13 december i år kommer Filminstitutet också börja med att skicka ut digitala beslutsbrev via e-post. I nästa steg kommer en webbaserad ansökningsportal att implementeras, preliminärt under våren 2019. Mer information kommer!

Intake för lång spelfilm

Tillförordnad långfilmskonsulent Jenny Gilbertssons intake stänger den 30 november 2018. Intake till nya långfilmskonsulenten, Anders Nylén, öppnar den 17 december 2018.Intake för kortfilm

Tillförordnad kortfilmskonsulent Patrik Axéns intake stänger den 18 december 2018. Intake till nya kortfilmskonsulenten, Ami Ekström, öppnar den 21 januari 2019.

Handläggningstider under jul och nyår

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 22 december 2018 och 6 januari 2019.

Ansökningar som kommer in under perioden 19 december 2018 – 6 januari 2019 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 7 januari 2019. För mer info, kontakta Annelie Juliusson, administratör Produktionsstöd, annelie.juliusson@filminstitutet.se, 0705-59 96 88.