SFI satsar på digital filmarkiv

SFI digital filmarkiv
SFI köper ett arkivsystem, DivArchive från Front Porch Digital, för lagring av digitala masters och digitala biografkopior.

”I takt med att landets biografer digitaliseras, kommer de flesta filmer endast att föreligga i form av digitala mastrar och digitala biografkopior. För att kunna ta hand om dem, och för att kunna garantera det långsiktiga bevarandet, har SFI nu byggt upp ett digitalt arkiv vid sidan av det traditionella arkivet, där vi även fortsättningsvis bevarar material på filmbas. För filmer som kommer att distribueras på 35mm tar vi även emot material på filmbas. Att SFI beslutat att alla SFI-stödda produktioner ska upptas digitalt, stämmer inte. Vi har inga synpunkter på om filmerna spelas in digitalt eller analogt,” säger Jon Wengström chef för filmarkivet på SFI

Du kan läsa mer om specifikationerna för leverans av säkerhetsmaterial på SFI:s hemsida

En av funktionerna i den senaste versionen av DivArchive, 7,0, är dess stöd till den framväxande AXF arkiv filformat. AXF är tänkt som en öppen, icke-proprietära format som kommer att stödja alla typer av videodata, oavsett struktur eller fysiska bärare.

“När svenska biografer tog bort 35mm filmen innebar det att vi började arkivera digitala masters snarare än 35 mm kopior, så vi var tvungna att köpa ett system som skulle göra det möjligt för oss att lagra och hantera stora mängder data,” säger Lars Karlsson i Svenska Filminstitutet.

“DivArchive är byggd för just detta ändamål av ett företag med många års erfarenhet av lagring av digitala data för film, som skiljer sig från andra typer av digitala data.”

“Den öppna källkoden AXF har ett lagringsformat som skyddar vår investering eftersom vi inte kommer att förlita oss på en enda leverantör eller lagringsmetod i framtiden”, tillägger Lars Karlsson. “Vi kommer alltid att kunna hämta data oavsett vad som händer med företaget som skapade format eller till lagringsformat själv.”

Planen är att koppla DivArchive – och dess disk-och band-subsystem – med SFI:s Filmdatabas och alla dess metadata. Alla som arbetar vid institutet kommer då att kunna få tillgång till databasen, antingen direkt eller via ett webbgränssnitt.