SFI:s årsredovisning 2015

Filminstitutets resultatredovisning för 2015 är inlämnad till Kulturdepartementet. I dokumentet återges verksamheten under det gånga året samt en beskrivning av hur stiftelsen verkat för de formulerade fokusområdena; att stärka den svenska filmen, att öka tillgängligheten till och kunskapen om film samt att vara ett drivande och effektivt filminstitut.

Mer info och en nerladdningsbar pdf på följande sida.

– Svensk film har under året haft stora internationella framgångar. Festivalinbjudningarna har varit många och exporten av svensk film överträffade allt. Och svensk film kan fortfarande locka riktigt stor publik – kanske större än någonsin, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

2015 i korthet:

·        2015 har varit ett händelserikt år för svensk film och därmed för Filminstitutet. Regeringen sa upp Filmavtalet och från 2017 gäller en helstatlig filmpolitik. Föreberedelserna för den nya politiken påbörjades under året och kommer prägla hela 2016.
·        Intresset för svensk film internationellt är rekordstort. Fler filmer har deltagit på de finaste festivalerna och antalet titlar sålda internationellt har ökat med 50 %. Betygsnittet i Sverige steg också något under året och blev högst av alla år sedan mätningarna startade 2006.

·        Bioåret såg länge ut att bli ett bottenår. Men sedan kom publikframgångarna mot slutet av året för En underbar jävla jul av Helena Bergström och En man som heter Ove av Hannes Holm och året slutade strax under snittet.

·        Digitaliseringen av film i alla former har kommit långt. Digitaliseringen av biografsalonger med det statliga stödet som innebar att 164 salonger i landet kunde digitaliseras har avslutats.

·        Regeringsuppdraget Tillgänglig bio, som kunde summeras positivt, innebär att det nu finns teknik för att tillgängliggöra alla filmer till fler personer. Under 2015 var det nära fem gånger fler personer med syn- eller lässvårigheter som använde den app som tagits fram inom projektet än som valde att delta i fysiska syntolkade visningar.

·        Digitaliseringen av filmarvet har kommit igång på allvar. För att göra det möjligt för biografer i hela landet att visa de digitaliserade och därmed tillgängliga filmerna, vilket nära nog alla nu har teknik att göra, har Filminstitutet startat en distributionsverksamhet. Efterfrågan på de digitaliserade filmerna är stor, hos såväl allmänhet som filmbransch och för alla visningsfönster.

·        Filminstitutet fördelade under 2015 stöden jämnt mellan båda könen, utan att behöva kvotera och som första land i världen. Under året genomfördes ett stort antal resor över hela världen för att förklara hur det gått till.
Läs Resultatredovisningen i sin helhet här

SFI 2015