SFI:s Resultatredovisning 2019

Svenska Filminstitutets resultatredovisning för 2019 är inlämnad till Kulturdepartementet. Redovisningen sammanfattar verksamheten under det gångna året, och ger en beskrivning av hur Filminstitutet verkat för de sju filmpolitiska målen. Här presenterar vi ett urval av siffror för ett svenskt filmår som präglats av betydande internationella framgångar, men också av stora utmaningar att nå ut till den svenska biopubliken.

Bild: Levan Akin och Levan Gelbakhiani under inspelningen av And Then We Danced. Fotograf/Källa: French Quarter Film.

Läs mer här
Se hela redovisningen här som pdf