Skräck, HBTQ och Arnold Schwarzenegger får stöd från SFI

Bland de senaste produktionsstöden från SFI finns långfilmsuppföljaren till Kung Fury, alkoholexperiment av Thomas Vinterberg, Monica Bellucci i ett konstdrama och skräck i ett hemsökt parhus. 

Bild: Karin Franz Körlof i Ett akademiskt krig. Fotograf/Källa: Dana O´Keefe.

Läs om alla filmerna här