Smyglansering av digitalt Bergmanmuseum

Bergman
Mitt under pågående Bergmanvecka smyglanserar Stiftelsen Ingmar Bergman den nya ingmarbergman.se, världens största faktasamling om filmskaparens, teaterregissörens och författarens livsverk. Omgörningen har tagit två år och har utförts av stiftelsens personal i samarbete med stiftarna Svensk Filmindustri, Dramaten, Svenska Filminstitutet och SVT, samt webbyrån Oktavilla och IT-konsulten A3J.
Se mer här

Mitt under pågående Bergmanvecka smyglanseras ingmarbergman.se – inget mindre än ett digitalt Bergmanmuseum.

Det är mycket Bergman nu, fem år efter hans bortgång. Fanny och Alexander spelas för utsålda hus på Dramaten, och före årets slut har nya bearbetningar premiär i Uppsala och Malmö. Dramatens internationella Bergmanfestival har nyligen avslutats och haft fina publiksiffror. Markus Öhrn samlar in, till sitt nya konstprojekt, filmmaterial om VJ:s i Uganda som tolkar Bergmans filmer. Marcus Lindeens omtalade Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner – världens första pjäs om Ingmar Bergmans arkiv – har fått stor uppmärksamhet när den hade premiär på Stockholms stadsteater nyligen. Och i måndags invigde Filminstitutets VD Anna Serner den nionde Bergmanveckan på Fårö.

Det rör sig om mer än en ansiktslyftning. En helt ny struktur har utarbetats, hundratals nya artiklar och tusentals nya bilder har tillkommit. Förutom alla fullmatade, rikligt illustrerade originalartiklar om alla Bergmans filmer, teateruppsättningar, böcker, filmmanus och artiklar, kan man lära sig mer om hans medarbetare, besöka de platser där han varit verksam och följa hans livsverk år för år. Det har redan nu spelats över trehundra teaterpjäser baserade på Bergmans manus och varje år tillkommer ett trettiotal över hela världen. På ingmarbergman.se samlas information om alla uppsättningarna från Buenos Aires till Tokyo.

Med den senaste webbteknologin och uppfinningsrika design-innovationer, görs Ingmar Bergmans unika universum tillgängligt på ett aldrig tidigare skådat sätt. Ett arbete som tagit två år.

Jan Holmberg, VD, Stiftelsen Ingmar Bergman:

–Vårt främsta uppdrag är att förvalta Ingmar Bergmans arkiv, som endast är tillgängligt för forskare. Men på nya ingmarbergman.se lyfts delar av samlingarna fram och bildar ett enastående virtuellt museum över en av nittonhundratalets främsta konstnärer.