TEST AV REDS NYA M-X SENSOR

RED har nu sin nya CMOS-sensor klar och erbjuder ägare till RED One att byta ut sensorn till den nya. RED har publicerat några testbilder med Canon 7D, Sony F35 och REDs nya sensor. Se länk nedan.
” The price of the upgrade is $5750 and includes the M-X Sensor and Sensor Board replacement as well as the new upgraded Optical Low Pass Filter.”

RED-testbilder
Här finns rörliga bilder OBS! Bruset verkar vara mycket lågt.
Här finns mer info. OBS! Tre sidor
Här finns grafiska kurvor av upplösningen