“TOTALFÖRÄNDRA FILMINSTITUTET!”

Detta är ett förslag i en ny utredning från Sveriges Filmproducenter och Film i Väst som Jonathan Olsberg gjort, ”Riktlinjer och strategi för Sveriges filmsektor”, med förslag hur en framtida svensk filmproduktion kan se ut. Nuvarande filmavtal löper till 2010.

Vad som bl.a. framgår av utredningen är att det finns för många och för svaga filmproduktionsbolag. Vidare påstås bl.a. ”oavsiktlig kartell” av beslutfattare för bidrag med gruppen: Filminstitutet, regionala fonder, SVT, SF och Nordisk film & TV-fond …avsaknad av en strategi och vision för hela filmindustrin” …allt för få alternativ för distribution
…att filmskolorna inte skapar den typ av yrkesverksamma som marknaden efterfrågar…olaglig nedladdning av piratkopierad film.”

Läs mer på Filmnyheternas websida
Utredningen i svensk sammanfattning
Rapporten i sin helhet på engelska