Välkommen på filmvisning och debatt med Filmavdelningen i Teaterförbundet

Torsdagen den 7/2 kl.18 på Teater 3, Rosenlundsgatan 4, på Södermalm i Stockholm, arrangerar Föreningens Sveriges filmfotografer (fsf) och Filmavdelningen i Teaterförbundet en helkväll.

Vi börjar kvällen med att visa den aktuella filmen Women behind the camera.

Läs mer i inbjudan (.pdf)