Välkomna till Klubb Barbros. Tisdagen 7/5 kl. 17.30-20.00 kommer Roland Sterner, FSF.

Minglet börjar kl. 17.30 på Bar-bros och FSF bjuder som som vanligt på första glaset.

Klockan 18.00-18.30 sker Extra årsmötet, för att rösta på motioner om stadgeändringar.

Från kl 18.45-20.00 välkomnar vi Roland Sterner som blir vårens sista FSF-gäst.

Han kommer till Bar-Bro och fortsätter att berätta om de senaste åren av sitt mångåriga filmarbete. Under 1970-talet arbetade Roland som B-fotograf på ett antal filmer av regissörer som Tage Danielsson, Janne Halldoff, Marianne Ahrne och Vilgot Sjöman, tillsammans med fotografer som Hans Welin, Lasse Svanberg, Tony Forsberg och Jack Churchill. Genom en oväntad händelse fick han sitt första A-fotouppdrag Barnens ö 1979 och fotograferade sedan några långfilmer i början på 1980-talet, tills han genom olyckliga omständigheter tillfälligt slutade jobba med film i mitten på 80-talet. Han återkom efter några år, men då inom andra filmgenrer. Innan han 1996 övergick till att arbeta med undervisning fick han dock göra en långfilm under bättre arbetsförhållanden än tidigare!

Varmt välkomna och Tack för denna vår på Barbros!

I höst kör vi nya spännande filmfotografer.
Som vanligt öppnar vi dörrarna från kl 17.30 för mingel.
FSF bjuder på första glaset. Kom och umgås med dina kolleger.

 

Varmt välkomna hälsar FSF styrelse.

Ansvarig för kvällen och vid frågor kontakta:

Ewa Cederstam

 

För vägbeskrivning
www.bar-bro.se